Blog je zrušen

Co je to supercela?

 

Supercela (angl. supercell) je konvektivní bouře tvořená jedinou mohutnou konvektivní buňkou. Silně rotuje kolem své vertikální osy, neboť ji vytváří silný vzestupný proud. Lze v ní pozorovat tzv. mezocyklonu o průměru asi 20 km. Supercela patří mezi nejzávažnější poruchy v troposféře. Právě v souvislosti s výskytem supercel dochází ke vzniku nejničivějších tornád na americkém středozápadě. Navíc je doprovázena intenzivními elektrostatickými výboji a prudkým, vytrvalým přívalovým deštěm mnohdy doprovázeným mohutným krupobitím. Výskyt supercely v Evropě je poměrně vzácný, ale ne neobvyklý.

 Vznik supercely

Vznik supercely je podmíněn, stejně jako ostatní druhy konvektivních bouří, instabilitou (labilitou) vzduchové hmoty, při které může docházet ke konvekci. Navíc je zde ale nutné charakteristické výškové rozložení směru a rychlosti větru. Ten s výškou rychle zesiluje a stáčí se ve směru hodinových ručiček, tak se vytváří nejen silný střih větru (rozdíl vektorů prodění v různých hladinách), ale i tzv. helicitu, ta způsobuje rotaci vznikajících výstupných proudů. Tak se za vhodných podmínek vytvoří v bouři rotující výstupný proud tzv. mezocyklona. Jak bouře stárne, součástí mezocyklony se zejména v její týlové části stává i část sestupných proudů. Supercely jsou u nás méně časté než např. na jihu USA. Hlavním důvodem je, že dostatečný střih větru a helicita jsou u nás hlavně v zimním půlroce, zatímco instabilita v letním. V létě je tak převážná většina bouřkových situací v podmínkách bez výrazného střihu větru. I přesto ale v rámci zvlněných studených front a nebo mladých cyklon tvořících se na frontálních vlnách, kde helicita a střih větru obecně zesilují, mohou vznikat podmínky vhodné pro vznik supercel.

  Druhy supercel

Existují tři druhy supercel, které se liší intenzitou srážkové činnosti:

  • LP supercela (Low Praecipitation Supercell) – srážky bývají zdánlivé slabé, někdy ani neprší i přesto však mohou padat až obří kroupy.
  • CS supercela (Classic Supercell) – nejčastěji ze všech druhů supercel produkuje tornáda právě CS supercela, často ji doprovází rovněž silná krupobití.
  • HP supercela (High Praecipitation Supercell) – bouře s dominantním sestupným proudem, často nabývá značných rozměru a působí hrozivým těžkým "vzhledem". HP supercely často přinášejí mimořádně prudké lijáky, silné vichřice, krupobití a někdy i tornáda.

 LP supercely

V bouři převládají výstupné proudy, sestupné jsou méně vyvinuté a nebo nevyvinuté. I přesto může být LP supercela doprovázena propady studeného vzduchu, tzv. microbursty, jež vedou k silným nárazům větru na omezeném území. Na pohled se může zdát, že z bouře nevypadávají srážky, ale často z ní mohou vypadávat i značně velké kroupy, ty jsou často jedinými srážkami, jež dopadají na zem. LP supercely často ukazují velmi fotogenickou strukturu a zejména při západu slunce a pohledu od jihu bývají velmi vděčným objektem fotografů. Vzhledem k absenci sestupných proudů netvoří příliš často tornáda, a když, tak povětšinou slabá.

  CS supercely

Bouře má velmi dobře vyvážen výstupný proud se sestupným, navíc sestupné proudy jsou dva. Čelní sestupný proud (FFD) vzniká obvykle na SV od mezocyklony bouře a je doprovázen silnými srážkami. Týlový sestupný proud (RFD) naopak bývá beze srážek a někdy vede i k rozpouštění oblačnosti, výjimkou je závěrečné stádium existence bouře, kdy mezocyklona okluduje srážky i do oblasti RFD. CS supercely jsou nejčastějším producentem tornád, ta vznikají zřejmě v důsledku interakce obou sestupných proudů s proudem výstupným, jež je nasáván do rotující mezocyklony bouře. Sestupné proudy a vzduch z nich z obou stran obklopují teplý vlhký vzduch vtékající do bouře a postupně zmenšují oblast, ze které může bouře tento vzduch nasávat. To vede k zužování rotující mezocyklony ve spodních hladinách, a tak i ke zrychlování rotace, výsledkem může být tornádo.

  HP supercely

Tyto bouře jsou často označovány za nejhorší druh supercel. Tornáda nejsou tak četná jako u CS supercel, i přesto je jich však víc než u LP supercel. Síla tornád bývá redukována dominancí sestupných proudů v bouři. Jejich nebezpečí ale spočívá v tom, že jsou často obklopena hustým deštěm, a tak do poslední chvíle zůstávají ukryta před zraky možných obětí. HP supercely často nabývají hrozivého těžkého vzhledu, na jejich čele bývá monstrózní oblačná stěna či válec, tzv. shelf cloud. Pod ním nastává velmi výrazné setmění, obloha je nezřídka zabarvena v odstínech chladné zelené barvy, což dodává bouři na hrozivosti. Poté se spouští mimořádně prudký liják s dohledností nezřídka jen několik desítek metrů či méně doprovázený navíc vichřicí. Tyto bouře často vedou k mimořádným srážkovým úhrnům a nárazům větru o síle orkánu. HP supercely rovněž mohou být součástí větších komplexů, popř. více HP supercel může vytvořit celou bouřkovou squall line. O squall line tvořené HP supercelami se ještě v nedávných letech tvrdilo, že ve střední Evropě se nemůže vytvořit. Případ z 25. června 2008, kdy tyto bouře zasáhly nejen značnou část východu Čech, toto tvrzení však definitivně vyvrátil.

Nebezpečné jevy doprovázející HP supercely:

  • Intenzivní srážková činnost, způsobující velmi nebezpečné sesuvy  a náhlé záplavy.
  • Mimořádně intenzivní elektrická aktivita. HP supercela je schopná během minuty vyprodukovat stovky blesků, které mají na svědomí mnoho škod a lidských životů
  • Mohutná krupobití. Kroupy o velikosti vejce nejsou výjimkou a způsobují velké škody na majetku.
  • Tornáda, jež bývají často ukrytá v dešti, a tak o nich lidé do poslední chvíle nevědí.

Životnost supercely může být deset hodin i více, často však menší.

Výskyt supercely ve střední Evropě je méně častý než v USA, ale v žádném případě není nepravděpodobný.

Soubor:Chaparral Supercell 2.JPG

Soubor:Supercell side view.jpg

Soubor:Supercell04.jpg


Zdroj článku:
Wikipedie - upraveno,  zdroj fotek:  Wikipedie.


Komentáře k článku

Marek - Stormchaser říká
10.06.2010

Díky.

Daniel říká
10.06.2010

pěkný článekVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden (slovy): (požadováno)

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí